Historia SP6PZG

Klub Krótkofalowców SP6 PZG przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży powstał 22 października 1966 r. z inicjatywy Seweryna Wojtusiaka SP6 ALL i ówczesnego kierownika DKDiM Jerzego Skiślewicza. Pierwszym prezesem Klubu był Stefan Pawlewski - instruktor pracowni radiotechnicznej,  kierownikiem radiostacji był SP6 ALL a instruktorem  - Józef Cygan SP6 AKK.
W dniu 27 kwietnia 1967 r. Klub otrzymał  zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji ze znakiem SP6 PZG, widoczne na załączonym zdjęciu.

 

 
 

Klub SP6 PZG prowadził różne formy działalności. Do podstawowych zaliczyć należy przeprowadzanie łączności na radiostacji, szkolenie przyszłych adeptów krótkofalarstwa, udział w zawodach krótkofalarskich, organizowanie spotkań i wystaw. Załączone zdjęcie pokazuje klubową kartę QSL, wysyłaną do różnych krajów jako potwierdzenia przeprowadzonych łączności

Oprócz wymienionych wyżej licencjonowanych nadawców w Klubie SP6 PZG w kolejnych latach działali tacy krótkofalowcy jak:
Kazimierz Polończyk SP6 DNR, Julian Łagoźny SP6 FBG, Krzysztof Tryzna SP6 DMT, Wiesław Kłomnicki SP6 HRK, Roman Lipa SP6GQP, Andrzej Kozak SP6 AUO Stanisław Żukowski SP6 LTE i inni.
W maju 1971 r. z okazji Dni Świdnicy Klub był organizatorem wystawy w sali teatru miejskiego, pokazującej dorobek i osiągnięcia Klubu. To wydarzenie ilustrują załączone zdjęcia.

Fragment wystawy 

 

Wręczanie dyplomów przez przedstawiciela ZOW PZK we Wrocławiu Kol. Tadeusza SP6 AFY. Dyplom odbiera SP6 AKK 

 

Wręczanie dyplomów, dyplom odbiera SP6 ALL. 

 

Członkowie Klubu SP6 PZG . Na zdjęciu od lewej : Stefan Pawlewski,SP6 AKK,SP6 ALL,SP6 GQP,SP6 HRK,Jerzy Skiślewicz. Radiostacja klubowa 

 

SP6 ALL na tle ekspozycji kart QSL. SP6 ALL przy radiostacji. Na tle ekspozycji kart QSL stoją od lewej: Stefan Pawlewski,SP6 GQP,SP6 ALL, SP6 AKK Przy radiostacji klubowej, stoją od lewej: SP6 AKK,Jerzy Skiślewicz,Stefan Pawlewski, SP6 ALL, siedzą od lewej: SP6 HRK,SP6GQP. 


Klub Krótkofalowców SP6 PZG przy DKDiM w Świdnicy prowadził swoją działalność do końa 1981 r. Przerwa w działalności spowodowana była splotem różnych wydarzeń i okoliczności i trwała aż do 2009 roku.