Nasze działania

W dniu 23 sierpnia 2018 r. w Klubie SP6PZG w Świdnicy przebywała grupa dzieci wraz z opiekunami z Długołęki koło Wrocławia. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez nich projektu "kultura języka w eterze" i programu "bardzo młoda kultura na Dolnym Śląsku". Założonym celem realizacji tych zadań jest zachęcenie dzieci do korzystania z kultury technicznej, a w tym też pokazanie czym jest krótkofalarstwo.

Z ramienia CRA spotkanie poprowadził Franciszek SP6GTN, który opowiedział o różnych formach działalności Klubu SP6PZG i o tym  jak zostać krótkofalowcem. 

Grupie towarzyszyli też operatorzy portalu www.dokis.pl, którzy dokumentowali przebieg spotkania.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania 

Franciszek SP6GTN w rozmowie z uczestnikami spotkania

Informacje szkoleniowe

Próba znalezienia korespondenta

Przy mikrofonie jeden z uczestników spotkania

Przy radiostacji klubowej

Zwiedzanie pomieszczenia radiostacji


Noc spadających gwiazd w Żarowie

Sierpniowe wieczory spadających gwiazd, stały się inspiracją do stworzenie niezwykłej imprezy plenerowej, organizowanej przez Fundację Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej. 

Przed obserwacją nieba, inicjatorzy spotkania zaprosili dzieci, młodzież i osoby dorosłe do uczestnictwa w programie edukacyjnym, który składał się z warsztatów oraz niecodziennych pokazów opartych na łączności radiowej. 

Bezpłatny blok tematyczny rozpoczęły warsztaty elektroniczne, w ramach których uczestnicy spotkania, pracowali z lutownicami oraz prostymi układami – pod okiem praktyków, wzięli  udział w prostych ćwiczeniach rozwojowych. Dzieci były zachwycone efektem swoje pracy. 

Kolejną propozycją był pokaz amatorskich środków łączności radiowych. Przy użyciu wielkich anten, które zostały zainstalowane na terenie zielonym koło Dominium i hipermarketu TESCO w Żarowie, Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej oraz Klub SP6PZG, unaocznili pracę radiostacji amatorskiej emisjami fonicznymi, telegraficznymi i cyfrowymi na różnych pasmach. 

Wydarzenie „Noc Perseidów” zostało zorganizowane w Żarowie, dzięki uprzejmości firmy Duda Development, która udostępniła swoją nieruchomość na potrzebę projektu edukacyjno-kulturalnego.  W ramach wszystkich punktów programu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 


12 sierpnia 2017 r. Fundacja Inicjatywa B Twoje Miasto wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej i Klubem Łączności Radiowej SP6PZG w Świdnicy zorganizowali imprezę terenową pod nazwą „Poznaj różne formy radiokomunikacji amatorskiej „. Jej pomysłodawcami byli: pan Tomasz Nycz - prezes Fundacji i kol. Roman SP6 TRI ze strony CRA. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na placu, obok TESCO w Żarowie.

Program imprezy obejmował takie działania jak: 

 • prowadzenie łączności emisją FSK 441 poprzez odbicia fal radiowych od śladów spadających meteorytów / Perseidy /. W sumie koledzy operatorzy przeprowadzili ponad 20 łączności. W tym celu użyty został program komputerowy WSJT 9 i zbudowany został specjalny system antenowy t.j. ściana z ośmiu anten typu DL7KM.
 • prowadzenie łączności na pasmach KF różnymi emisjami przy użyciu odpowiednich anten.
 • wystawa sprzętu do prowadzenia łączności na pasmach amatorskich.
 • warsztaty elektroniczne dla dzieci obejmujące praktyczny montaż prostych układów elektronicznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Ze względu na duże zmiany pogody nie udało się zrealizować wieczornego oglądania spadających meteorytów.

Ze strony CRA i Klubu SP6PZG w realizację tych działań zaangażowali się koledzy: Roman SP6TRI, Krzysztof SP6RSP, Artur SP6OWY, Kazik SP6CJK, Romek SP6GZZ /gościnnie/, Dionizy SP6IEQ, Zbyszek SP6LTP, Adam SP6NXG, Rysiek SP6BRT, Grzesiek SQ6OXH, Wiesiek SQ6LJV, Bolesław SP6RLZ, Tomek SQ6KOL i inni. Dużą pomoc w wykonaniu anteny do łączności via meteory wyświadczył kol. Gienek SP6NIP z Jawora, za co zarząd CRA składu mu serdeczne podziękowania. 

Dużym zaangażowaniem w organizację tej imprezy wykazali się również działacze Fundacji Inicjatywa B  na czele z jej prezesem p. Tomaszem Nyczem.

Poniższe zdjęcia obrazują wymienione działania podczas imprezy:

Antena na pasma KF gotowa do pracy

Dionizy SP6IEQ przy radiostacji

Montaż anteny na pasma KF

Pierwszy kontakt z radiem amatorskim

Prace montażowe przy antenie na pasma KF

Romek SP6GZZ i Kazik SP6CJK podczas łączności via meteoryty

Romek SP6TRI i Artur SP6OWY przy radiostacji

Stanowisko operatorskie

System antenowy do łączności meteorowych

Uczestnicy warsztatów elektronicznych

Wystawa sprzętu używanego przez krótkofalowców

Zajęcia na warsztatach elektronicznych


W dniach od 23 kwietnia do 12 maja 2017 r. członkowie Klubu SP6PZG w Świdnicy uruchomili ze Strzegomia pracę stacji pod znakiem okolicznościowym 3Z14PRLK. Stacja ta pracowała z kilku lokalizacji w Strzegomiu, a w dniu 3 maja z terenu Baszty Dziobowej przy ul. Kamiennej gdzie urządzone zostało  terenowe stanowisko operatorskie. Głównym celem tej aktywności było upamiętnienie osób ze środowiska łącznościowców wojskowych oraz wielkiego grona krótkofalowców, którzy swe pierwsze kroki w łączności amatorskiej zrobili służąc w 14 Pułku Radioliniowo - Kablowym w Strzegomiu / stąd sufiks w znaku okolicznościowym 14 PRLK /.

W sumie zostało przeprowadzonych ponad 2000 łączności emisjami CW, SSB, RTTY i PSK. Z tej okazji została wydrukowana okolicznościowa karta QSL dla potwierdzenia łączności korespondentom.

QSL DLA PZG

W pracę stacji 3Z14PRLK zaangażowało się kilku kolegów: Kazik SP6CJK, Adam SP6NXG, Staszek SP6JOE, Franciszek SP6GTN, Andrzej SP6NXD, Edward SQ6NSM, Bolesław SP6RLZ i inni.

Kazik SP6CJK i Adam SP6NXG na stanowisku operatorskim

Pod okiem Kazika SP6CJK Wojtek nadaje

W dniu 3 maja na strzegomskim Rynku odbyła się uroczystość nadania imienia „Strzegoskiego” 3 Batalionowi 10 Pułku Dowodzenia Wrocław. Oto kilka zdjęć z tej uroczystości :

Honory wojskowe

Meldunek dowódcy

Oddział wojskowy podczas uroczystości

Wystawa sprzętu wojskowego

Adam SP6NXG z wnuczkiem Wojtkiem


Z okazji uroczystego otwarcia Bosmanatu nad zalewem w Świdnicy w dniu 20 sierpnia 2016 r. krótkofalowcy z Klubu Łączności Radiowej SP6PZG uruchomili pracę radiostacji klubowej. W tym celu urządzone zostały dwa stanowiska operatorskie i postawiono dwie anteny na pasma KF. W tym przedsięwzięciu zaangażowali się koledzy: Franciszek SP6GTN, Kazik SP6CJK, Artur SP6OWY, Krzysztof SP6RSP, Piotr SQ6KQB. Wydatnej  pomocy  technicznej  podczas trwania tej imprezy udzielił nam sympatyk klubu Pan Ireneusz Czubski, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Nasze stanowiska operatorskie odwiedziło wiele osób zainteresowanych krótkofalarstwem i łącznościami na pasmach amatorskich między innymi  Prezydent Miasta Świdnicy Pani Beata Moskal-Słaniewska.

Te działania ilustrują poniższe zdjęcia:

Montaż anten

Operatorzy stacji klubowej

Artur SP6OWY przy radiostacji

Odwiedziny Pani Prezydent Miasta

Piotrek SQ6KQB przy radiostacji

Zaproszeni goście

Uroczyste przecięcie wstęgi

Jednostki pływające po świdnickim zalewie


W sierpniu każdego roku obserwujemy regularnie rój meteorów zwanych Perseidami. Są to spalające się w atmosferze ziemskiej drobne cząstki, które zostawia kometa na swej orbicie. Maksimum przypadło w 2016 r. na noc 12/13 sierpnia. Zjawisko to wykorzystali krótkofalowcy ze Strzegomia, Świdnicy, Jawora pracując poprzez odbicia fal radiowych od śladów meteorytów. Umożliwiła to praca stacji krótkofalowej emisją FSK 441 w programie WSJT w paśmie 144 MHz.

W tym celu w dniu 11 sierpnia b.r. między miejscowościami Rusko i Mikoszowa zostało urządzone specjalne stanowisko operatorskie i postawiony został system antenowy w postaci 8 anten typu DL7KM odpowiednio sprzężonych.

Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia byli koledzy: Romek SP6GZZ, Kazik SP6CJK i Adam SP6NXG. Wsparcia technicznego w różnej postaci  udzielili koledzy: Gienek SP6NIP, Heniek SP6IYW, Jarek SQ6LAE, Wiesiek SQ6LJV, Bolek SP6RLZ, Franek SP6GTN, Hubert SP6IZU, Robert SP6VWX, Damian SQ9RXH, Adam SP6EBK z żoną Danutą.

Operatorzy przeprowadzili w paśmie 144 MHz około 20 obustronnych łączności  z bardzo odległymi stacjami.

Opisane  działania ilustrują poniższe zdjęcia:

Montaż systemu antenowego

Operatorzy Kazik SP6CJK i Romek SP6GZZ

Romek SP6GZZ zadbał też o wyżywienie uczestników wyprawy

System antenowy 8xDL7KM konstrukcji Kazika SP6CJK

Ustawianie anteny na maszcie

Ustawianie namiotu dla operatorów

Demontaż anten


7 kwietnia 2016 r. krótkofalowcy ze Stowarzyszenia Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej i Klubu SP6PZG w Świdnicy uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Ryszardem Reichem SP4BBU znanym dziennikarzem, publicystą i autorem książek z historii krótkofalarstwa. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i było bardzo interesujące. Kol. Ryszard opowiedział zebranym o tym jak doszło do napisania przez niego książek, jak zbierał materiały, a także przybliżył niektóre mało znane fakty dotyczące historii  krótkofalarstwa w Polsce. 

Podczas spotkania Stanisław SP6JOE zaprezentował szanownemu gościowi i zebranym kilka  zabytkowych kluczy telegraficznych ze swojej kolekcji, a Zbyszek SP6LTP zaprezentował dwa wykonane przez siebie urządzenia nadawczo - odbiorcze dla krótkofalowców.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania autorskiego:

     

Spotkanie autorskie

  

Uczestnicy spotkania w rozmowie z autorem

Prezentacja najnowszych konstrukcji

Stanisław SP6JOE prezentuje swoją kolekcję kluczy telegraficznych

Wywiad ze Staszkiem SP6JOE

Ryszard SP4BBU opowiada o swoich książkach

Autor w rozmowie z Dionizym SP6IEQ


Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w dniu 20 listopada 2015 r. członkowie klubu SP6PZG w Świdnicy pracowali na pasmach KF pod okolicznościowym znakiem HF15DPD. Stacja klubowa została zainstalowana w holu teatru miejskiego w Świdnicy. Przygotowana została również wystawa sprzętu łącznościowego. Przybywające do sali teatru grupy dzieci i młodzieży miały okazję do zapoznania się z istotą krótkofalarskiego hobby. Operatorzy stacji klubowej udzielali im szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi jak zostać krótkofalowcem, jak się przeprowadza łączności, co to są karty QSL i na inne oraz pokazywali sprzęt łączności.

Nasze stanowisko operatorskie odwiedziło szereg osób zaangażowanych w pracę na rzecz dzieci i młodzieży, między innymi Rzecznik Praw Dziecka p.Marek Michalak i Prezydent Miasta Świdnicy p.Beata Moskal - Słaniewska.

W organizację tej imprezy zaangażowali się koledzy : Dionizy SP6IEQ, Franciszek SP6GTN, Artur SP6OWY, Kazik SP6CJK, Romek SP6GZZ,Andrzej SQ6NLQ, Edward SQ6NSM, Grzesiek SQ6OXH oraz kolega Paweł Wicher będący jeszcze nasłuchowcem.

Poniżej zdjęcia z aktywności stacji klubowej HF15DPD

Stanowisko operatorskie w holu teatru

Wystawa sprzętu łącznościowego

Prezentacja przykładowych kart QSL

Kazik SP6CJK prowadzi łączność

Franciszek SP6GTN w rozmowie z młodzieżą

Harcerze oglądają eksponaty wystawy sprzętu łączności

Kazik SP6CJK demonstruje pracę kluczem telegraficznym

Operator HF15DPD Edward SQ6NSM

Operatorzy HF15DPD Franciszek SP6GTN i Paweł W.

P.Marek Michalak wita się z harcerzami

Pani Prezydent Miasta z operatorami stacji HF15DPD

Rzecznik Praw Dziecka p.Marek Michalak przy stanowisku operatorskim


W dniu 27 czerwca 2015 r. członkowie Klubu Łączności Radiowej SP6PZG zorganizowali nad zalewem w Świdnicy otwartą imprezę pod nazwą „Wakacje z radiostacją amatorską - podróże na falach eteru”.

Do organizacji tej imprezy włączyli się koledzy: Dionizy SP6IEQ, Franciszek SP6GTN, Artur SP6OWY, Kazik SP6CJK, Romek SP6GZZ, Andrzej SP6AUO, Józek SP6RLL, Edward SQ6NSM, Piotr SQ6KQB, Mariusz SQ6IYH.

W ramach imprezy mieszkańcom miasta została zaprezentowana praca radiostacji klubowej na różnych pasmach i różnymi emisjami oraz zajęcia praktyczne dla dzieci w posługiwaniu się radiotelefonami PMR. Zainteresowanym osobom udzielono informacji o pracy Klubu SP6PZG i o tym jak zostać krótkofalowcem. Wielka szkoda, że założone plany i wysiłek organizacyjny pokrzyżowała wielka ulewa.

Poniższe zdjęcia pokazują stanowiska operatorskie gotowe do pracy.

Antena M0PLK gotowa do pracy

Dionizy SP6IEQ w rozmowie z zainteresowanym gościem

Gotowe stanowiska operatorskie

Może też zostanie krótkofalowcem

Operatorzy - Kazik SP6CJK, Romek SP6GZZ, Edward SQ6NSM

Stanowisko do pracy na pasmach KF

Stanowisko operatorskie z samochodu

urządzanie stanowisk operatorskich


Dnia 7 marca 2015 r. członkowie Klubu SP6PZG w Świdnicy brali udział w lokalnych ćwiczeniach łączności kryzysowej pod nazwą „Śnieżyca 2015”. Ćwiczenia te odbyły się głównie na lokalnym przemienniku SR6PS. Wzięło w nich udział 12 krótkofalowców ze Świdnicy. Przebiegiem ćwiczeń kierował kol. Krzysztof SP6RSP.


Dnia 7 grudnia 2014 r. Stacja klubowa SP6PZG brała udział w krajowych zawodach HF "Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego". Zawody te odbywają się corocznie dla upamiętnienia pierwszej historycznej łączności pomiedzy polską stacją TPAX a stacją N0PM w w roku 1925. Operatorem stacji klubowej w tych zawodach był Stanisław SP6JOE, który w paśmie 3,5 MHz, emisją SSB przeprowadził 73 łączności.


W dniach 20 - 22 czerwca 2014 w Strzegomiu obchodzone było Święto Granitu Strzegomskiego. Z tej okazji krótkofalowcy z Klubu Łączności Radiowej SP6PZG uruchomili pracę stacji klubowej pod okolicznościowym znakiem HF14SG. W tym celu w Strzegomiu urządzone zostały dwa stanowiska do pracy w okolicach Wieży Dziobowej. Stacja HF14SG pracowała na pasmach KF i na 50 MHz. Uczestnicy Święta Granitu mieli doskonałą okazję do zapoznania się z krótkofalarskim hobby. Ze strony Klubu SP6PZG w organizację pracy stacji okolicznościowej włączyli się koledzy: Janek SQ6OR, Kazik SP6CJK, Franciszek SP6GTN, Artur SP6OWY, a ponadto Andrzej SP6NXD i Wiesław SQ6LJV.

Poniżej kilka zdjęć z tej imprezy.

Anteny na tle Baszty Dziobowej w Strzegomiu

Artur SP6OWY przy radiostacji

Franciszek SP6GTN jako operator HF14SG

Rekwizyt Święta Granitu

Stanowiska operatorskie stacji HF14SG


7 czerwca 2014 r. w Świdnicy odbył się Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Był on zorganizowany w 10. rocznicę nadania jej imienia hm. Stefana Mirowskiego. Z okazji tego wydarzenia członkowie Stowarzyszenia CRA i Klubu SP6 PZG uruchomili pracę stacji krótkofalowej pod okolicznościowym znakiem HF10ZCD. Stację zainstalowano na terenie Fleszy Nowomłyńskiej w Świdnicy. W tym celu urządzone zostały dwa stanowiska do pracy na pasmach KF i w paśmie 6 m. Grupy zuchów i harcerzy wraz z instruktorami przechodzące w ramach zadań zlotowych przez teren Fleszy Nowomłyńskiej miały doskonałą okazję do zapoznania się z krótkofalarskim hobby. Odwiedzili nas również przedstawiciele władz harcerskich w osobach Druha Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP hm.Zbigniewa Skupińskiego i Komendanta Hufca ZHP w Świdnicy hm. Piotra Pamuły.

Ze strony Klubu SP6PZG organizatorami tej akcji byli koledzy : Franciszek SP6GTN, Janek SQ6OR, Kazik SP6CJK, Romek SP6GZZ, Edek SQ6NSM, Artur SP6OWY, Zbyszek SP6LTP, Wojtek SP6LTM, Tadek SQ6JNM, Tomek SQ6KOL, Grzesiek SQ6OXH, Romek SP6TRI, Andrzej SP6AUO, Mariusz SQ6IYH.

Karta HF10ZCD

Anteny gotowe do pracy

Grupa młodzieży harcerskiej zainteresowana łącznością radiową

Odwiedziła nas Druhna Halina SP6SYL

Operatorzy Kazik SP6CJK i Romek SP6GZZ

Operatorzy stacji klubowej Franciszek SP6GTN,Roman SP6TRI, Zbigniew SP6LTP

Przygotowania do pracy z samochodu

Stanowiska operatorskie gotowe do pracy

Stanowisko do pracy z samochodu

Stanowisko stacji klubowej SP6PZG na terenie Fleszy Nowomłyńskiej

Uczestnicy Zlotu w romowie z Franciszkiem SP6GTN


Dnia 8 maja 2014r. stacja klubowa SP6PZG brała udział w krajowych zawodach EUROPE DAY. Operatorem stacji był Stanisław SP6JOE, który przeprowadził łączności w paśmie 3,5 MHz emisją CW i SSB.


Dnia 10 maja 2014 r. stacja klubowa SP6PZG brała udział w Zawodach Dolnośląskich w paśmie 3,5 MHz, emisją CW i SSB. Stacja została zainstalowana na zamku w Roztoce. Operatorami byli : Janek SQ6OR i Franciszek SP6GTN.


6 grudnia 2013 r. w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Franciszek SP6 GTN przeprowadził spotkanie z uczniami klas drugich na temat źródeł promieniowania elektromagnetycznego i jego wpływu na zdrowie człowieka. Podczas tego spotkania przedstawił też uczniom podstawowe wiadomości o krótkofalarstwie w formie prezentacji multimedialnej i pokazu sprzętu krótkofalarskiego. Uczniowie zadawali pytania na powyższe zagadnienia, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. 

12 marca 2014 r. przedstawiciele CRA w Świdnicy : Janek SQ6 OR i Franciszek SP6 GTN przeprowadzili spotkanie z uczniami klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Głównym tematem spotkania było krótkofalarstwo jako hobby i jak zostać krótkofalowcem. Zagadnienia te zostały zilustrowane prezentacją multimedialną , pokazem sprzętu krótkofalarskiego oraz zademonstrowaniem łączności fonicznej i telegraficznej . Na zadawane liczne pytania udzielono uczniom wyjaśnień i odpowiedzi.

W dniach 5 - 6 kwietnia 2014 r. stacja klubowa SP6 PZG brała udział w zawodach SP DX Contest. Operatorem stacji był Stanisław SP6 JOE. W wymienionych zawodach prowadzone były łączności w paśmie 3,5 MHz , emisją telegraficzną.


Ważniejsze wydarzenia w działalności Klubu SP6 PZG w Świdnicy od stycznia do czerwca 2013 r. :

 • 10.01 - start w krajowych zawodach MP ARKI  / Mistrzostwa Polski  Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych / w paśmie 3,5 MHz, emisją SSB - II tura
 • 14.02 - start w MP ARKI  - III tura
 • 2.03 - start w zawodach ARRL-DX-SSB
 • 14.03 -  start w MP ARKI -  IV tura
 • 6-7.04 - start w SP DX Contest
 • 11.04 - start w MP ARKI  - V tura
 • 22.05 - Szkolenie członków Klubu  w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świdnicy
 • 2.06 - start w zawodach „Dni Podzamcza 2013”
 • 12.06 - Walne Zebranie członków CRA i Klubu SP6 PZG
 • 13.06 - start w MP ARKI - VII tura

W sobotę 7 września 2013 r. krótkofalowcy z Klubu SP6 PZG uczestniczyli  w otwartym dniu Fabryki Wagonów w Świdnicy, organizowanym dla pracowników i ich rodzin.  Klub reprezentowali koledzy: Franciszek SP6GTN, Artur SP6OWY, Roman SP6TRI, Jan SQ6OR, Edward SQ6 NSM, Grzegorz SQ6 OXH. Impreza ta była doskonałą okazją do popularyzowania krótkofalarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym celu na jednym z placów zakładu zorganizowane zostało specjalne stoisko do pracy stacji klubowej. Operatorzy brali udział w trwających w tym czasie zawodach All  Azja SSB, udzielali szczegółowych informacji o krótkofalarstwie , udzielali odpowiedzi na zadawane pytania przez odwiedzających.

Poniżej kilka zdjęć z tej imprezy: 

Operatorzy stacji klubowej

Przy mikrofonie Artur SP6OWY

SQ6NSM udziela odpowiedzi na pytania

Stoisko stacji klubowej SP6PZG


W dniach od 7 sierpnia do 11 sierpnia 2013 r. Strzegomskie Centrum Kultury było organizatorem 22 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Z okazji tej imprezy krótkofalowcy z Klubu Łączności Radiowej SP6 PZG w Świdnicy uruchomili pracę stacji klubowej pod znakiem okolicznościowym HF22MFF. Stacja była zlokalizowana na terenie OSiR w Strzegomiu. Organizatorami pracy stacji byli koledzy: Janek SQ6OR i Franciszek SP6GTN. Ponadto do pracy stacji na pasmach KF i UKF włączyli się koledzy: Roman SP6GZZ, Artur SP6OWY, Bogusław SQ6RGG oraz Piotr SQ6KQB. W sumie wszyscy operatorzy przeprowadzili około  1200 łączności. SCK w Strzegomiu ufundowało okolicznościową kartę QSL / zdjęcie poniżej /

stanowisko operatorskie stacji klubowej SP6PZG

operatorzy HF22MFF, przy mikrofonie Romek SP6GZZ

łączności na pasmach KF

Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu stanowił okazję do poznania folkloru różnych krajów świata. Kilka zespołów folklorystycznych prezentują poniższe zdjęcia;

Zespół folklorystyczny z Węgier

Zespół ludowy z Ukrainy

Zespół z Brazyli

i

Zespół z Tajwanu


W dniach 20 i 21 lipca 2013 r. Sowiogórskie Bractwo Kolejowe zorganizowało XI Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu na terenie byłej stacji kolejowej w Jugowicach. Z okazji tej imprezy krótkofalowcy z Klubu SP6 PZG ze Świdnicy uruchomili stację krótkofalową pracującą  pod okolicznościowym znakiem HF11MPD. Stacja ta pracowała na pasmach KF i UKF na kilka dni przed mistrzostwami a także w sobotę 20 lipca ze stacji kolejowej w Jugowicach. W sumie zostało przeprowadzonych ponad 1000 łączności.

W Mistrzostwach w Drezynowaniu Klub Łączności reprezentowali koledzy : Piotrek SQ6KQB i Grzesiek SQ6OXH i zajęli III miejsce w kategorii VIP.

Mistrzostwom towarzyszyły różne atrakcje i imprezy rozrywkowe. Wszyscy uczestnicy i goście mieli okazję do przejażdżki pociągami drezynowymi i drezynami ręcznymi.

Załączone zdjęcia pokazują ważniejsze wydarzenia  z tej imprezy:

Antena M0PLK

Operatorzy stacji

Pomysłowość techniczna / drezynya z rowerów /

Pociąg drezynowy

Jeszcze inny pociąg

Grzesiek OXH i Piotrek KQB

Po wręczeniu pucharów

Dyplom dla radiowców


W dniach 22 i 23 czerwca 2013 r. operatorzy stacji klubowej SP6PZG w Świdnicy włączyli się w organizację imprezy „Święto Granitu Strzegomskiego", której głównym organizatorem było Strzegomskie Centrum Kultury. Z tej okazji stacja klubowa pracowała pod znakiem okolicznościowym HF2013 SG, ze specjalnego stanowiska ustawionego na Rynku w Strzegomiu.

Strzegom Granitowe serce Polski

Stanowisko stacji klubowej SP6 PZG

Operatorami stacji klubowej byli koledzy: Janek SQ6OR, Franciszek SP6GTN, Roman SP6GZZ, Piotr SQ6KQB, Edward SQ6NSM.

Operatorzy stacji klubowej

Podczas trwania imprezy stoisko stacji klubowej odwiedziła bardzo duża liczba dzieci i dorosłych, którzy byli uczestnikami tzw. „granitowej gry”w celu wykonania określonych regulaminem zadań z zakresu łączności.

Uczestnicy „granitowej gry"

                     

Przeprowadzanie łączności z uczestnikami gry

Uczestnicy „granitowej gry" na stacji klubowej

Łączności na radiotelefonach PMR

Prowadzenie łączności

Z okazji „Święta Granitu Strzegomskiego „ została wydana przez SCK specjalna karta pamiątkowa i jednocześnie karta QSL za łączności ze stacją HF2013 SG


W sobotę 15 czerwca 2013 r. Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu wraz z operatorami Klubu SP6 PZG w Świdnicy zorganizowali imprezę dla dzieci pod nazwą „Krótkofalarski Dzień Dziecka” / ang. Amateur Radio Kids Day /. Ze strony Klubu w organizację imprezy zaangażowali się koledzy: Janek SQ6 OR, Franciszek SP6 GTN, Piotr SQ6 KQB, Edward SQ6 NSM, Tadeusz SQ6 JNM. Na parkingu SCK w Strzegomiu urządzono stoisko do pracy stacji krótkofalowej oraz zainstalowano anteny do pracy na pasmach KF i UKF.

Stoisko do pracy radiostacji klubowej

Dzieci odwiedzające stoisko miały możliwość miały możliwość poznania krótkofalarstwa jako hobby i przeprowadzenia pierwszych łączności. Tym, które z powodzeniem nawiązały łączność zostały wręczone specjalne dyplomy AKRD.

Dyplom AKRD

Oto kilka zdjęć z Krótkofalarskiego Dnia Dziecka w Strzegomiu:

Młodzi adepci krótkofalarstwa przy radiostacji instruowani przez Franciszka SP6 GTN

Franciszek SP6 GTN wręcza dyplom za nawiązanie pierwszej łączności

Zdobywca dyplomu AKRD z przedstawicielem SCK p. Piotrem

Pan Piotr z SCK wręcza dyplom za nawiązanie pierwszej łączności


24 maja 2013 r. członkowie Klubu SP6 PZG brali udział w otwartym dniu zabytkowej stacji wzmacniakowej sygnału telefonicznego w Świdnicy przy ul. Tołstoja 8 - 10. Organizatorem tej imprezy było Sowiogórskie Muzeum Techniki. Zabytkową stację zwiedziły dwie grupy młodzieży: z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy i II LO w Świdnicy. 

Operatorzy stacji klubowej opowiedzieli zwiedzającym na czym polega krótkofalarstwo i zademonstrowali im łączności na pasmach KF różnymi emisjami.

Poniżej zdjęcia z imprezy.

grupa młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy

Grupa młodzieży z II LO w Świdnicy

Operatorzy stacji klubowej SP6PZG

Przy radiostacji klubowej Franciszek SP6GTN, Edward SQ6NSM i prof.Januszewski


Dnia 4 grudnia 2012 r. przedstawiciele CRA w Świdnicy  / Franciszek  SP6 GTN i Tadeusz SQ6 JNM / zorganizowali spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika w Świdnicy. W ramach spotkania wygłoszona została prelekcja na temat radiokomunikacji amatorskiej połączona z prezentacją multimedialną i zaprezentowany został sprzęt  używany przez krótkofalowców.

Poniżej zdjęcia z tego spotkania:

Uczestnicy spotkania

Druga grupa uczestników

Prezentacja multimedialna

Wystawa sprzętu krótkofalarskiego 


Dnia 12 listopada 2012 r. w ramach realizacji zadań PO FIO członkowie Stowarzyszenia CRA zorganizowali spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu. Organizatorami ze strony CRA byli koledzy ; Janek  SQ6 OR i Franciszek SP6 GTN. Podczas spotkania Janek SQ6 OR wygłosił prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat historii radia i ruchu radioamatorskiego , a Franciszek SP6 GTN udzielił zebranym szczegółowych odpowiedzi na pytania - jak zostać krótkofalowcem i jak krótkofalowcy mogą nieść pomoc społeczeństwu w sytuacjach zagrożeń.

Ponadto organizatorzy zaprezentowali zebranym sprzęt łączności dla krótkofalowców i zademonstrowali kilka łączności na pasmach amatorskich. Poniżej zdjęcia z tego spotkania:

Pierwsze kroki na radiostacji

Spotkanie w ZS w Strzegomiu 12.12.2012 r.

Uczniowie ZS w Strzegomiu podczas spotkania 


Dnia 16 października 2012 r. członkowie CRA zorganizowali spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. Podczas spotkania kol. Franciszek SP6 GTN przeprowadził pogadankę  „Krótkofalarstwo jako hobby, nauka, sport, zabawa i ratunek” i zaprezentował prezentację multimedialną na temat łączności radiowej na pasmach amatorskich, a kol. Tadeusz SQ6 JNM przeprowadził pokaz sprzętu krótkofalarskiego. Ponadto zainteresowani tą problematyką nauczyciele i uczniowie otrzymali szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na zadawane pytania.

Poniżej kilka zdjęć z tego spotkania wykonanych przez Zbigniewa SO6 IQY:

Powitanie członków CRA i informacje wstępne

Pokaz sprzętu krótkofalarskiego

Dodatkowe pytania zainteresowanego ucznia

Wyróżnieni uczniowie kwitują odbiór nagród

Nauczyciele zadają też pytania


13 października 2012 r. na terenie nieczynnej stacji kolejowej w Jugowicach odbyło się wspólne szkolenie członków  Stowarzyszenia CRA w Świdnicy i członków Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego z/s w Walimiu w zakresie posługiwania się środkami łączności, a w tym również  ich  używania w sytuacjach zagrożeń i w sytuacjach kryzysowych. W tym celu instruktorzy CRA zainstalowali stacje krótkofalowe pracujące na pasmach KF i UKF, uruchomili radiotelefony przenośne, demonstrowali łączności i udzielali instruktażu w zakresie obsługi sprzętu łączności.

W trakcie szkolenia instruktorzy SBK zapewnili wszystkim chętnym uczestnikom przejażdżkę drezynami kolejowymi co stanowiło wielką atrakcję tego spotkania.

Ważniejsze wydarzenia ilustrują poniższe zdjęcia: 

Tadeusz SQ6 JNM udziela instruktażu w sprawie montażu anten

Anteny do pracy na pasmach KF i UKF

Sprzęt łączności gotowy do pracy

Za chwilę wyjazd na trasę

Tomek SQ6 KOL utrzymuje łączność ze stacją bazową

Zmiana kierunku jazdy drezyny


11 października 2012 r. w ramach realizacji zadań PO FIO członkowie Stowarzyszenia CRA w Świdnicy zorganizowali spotkanie z 13 Świdnicką Drużyną Harcerską MAFIKENG im. Andrzeja Romockiego działającą przy Gimnazjum im. Szarych Szeregów  w Pszennie. Organizatorami ze strony CRA byli koledzy: Franciszek SP6 GTN, Piotr SQ6 KQB, Tadeusz SQ6 JNM i Zbigniew SO6 IQY.

Podczas spotkania harcerzom został zaprezentowany sprzęt używany przez krótkofalowców, wygłoszona została prelekcja na temat radiokomunikacji amatorskiej , a także przeprowadzone zostały pokazowe łączności na pasmach KF i UKF. Ponadto szczegółowo zostały omówione sprawy uzyskiwania uprawnień krótkofalarskich i niesienia pomocy amatorskimi urządzeniami radiowymi w sytuacjach kryzysowych.

Poniżej  kilka zdjęć z tego spotkania:

Wszystko zgodnie z ceremoniałem harcerskim

Piotr SQ6 KQB podczas prezentacji multimedialnej

Gawęda Druha Franka

Franciszek SP6 GTN demonstruje łączność

Był czas i na zaśpiewanie piosenki

A teraz o sprawach krótkofalarskich

Nagrody otrzymane w mini konkursie trzeba pokwitować


W dniu 4 października 2012 r. członkowie Stowarzyszenia CRA w ramach realizacji zadań PO FIO zorganizowali spotkanie dla młodzieży Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy. Głównym tematem tego spotkania była prezentacja multimedialna na temat radiokomunikacji amatorskiej  wygłoszona przez  Franciszka SP6 GTN , pokaz sprzętu krótkofalarskiego przygotowany przez Tadeusza SQ6 JNM, Zbigniewa SO6 IQY i Grzegorza SQ6 OXH. Ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z możliwościami wykorzystania tego sprzętu w sytuacjach wyjątkowych . Prowadzący spotkanie odpowiadali również na zadawane pytania przez młodzież.  

Oto kilka zdjęć ze spotkania w ZSB-E w Świdnicy:

Uczestnicy szkolenia

Tadeusz SQ6 JNM gotowy do pokazu sprzętu

Prezentacja multimedialna

Franciszek SP6 GTN wygłasza prelekcję

Odpowiedzi na zadawane pytania

Wręczenie nagrody za aktywny udział w szkoleniu

I drugi uczeń nagrodzony


Z okazji Zlotu Zabytkowych Lokomotyw  z terenu  Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Sl. w dniu 29 września 2012 r. z inicjatywy  członków CRA i  Klubu SP6 PZG  w Świdnicy została uruchomiona stacja klubowa pod znakiem SP6 PZG/6. Operatorami stacji byli koledzy: Dionizy SP6 IEQ, Franciszek SP6 GTN, Kazimierz SP6 CJK, Stanisław SP6 JOE, Artur SP6 OWY, Zbigniew SO6 IQY, Tomasz SQ6 KOL i  Mariusz SQ6 IYH. Osoby zwiedzające w tym dniu muzeum miały również okazję zobaczyć pracę stacji krótkofalowej ,  zapoznać się na czym polega krótkofalarstwo oraz z możliwościami wykorzystania amatorskiego radia w sytuacjach kryzysowych. Praca stacji klubowej cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem  szczególnie dzieci i młodzieży. Poniższe zdjęcia pokazują najważniejsze działania krótkofalowców w tym zakresie: 

Zabytkowe lokomotywy na zlocie 

Stanowisko pracy stacji klubowej SP6 PZG/6

Przygotowania do pracy

Antena FD-4 zamontowana na wieży oświetleniowej

Zainteresowani pracą stacji

Dionizy SP6 IEQ w rozmowie ze zwiedzającymi

Staszek SP6 JOE pracuje na CW swoim ulubionym kluczem sztorcowym

Franciszek SP6 GTN odpowiada na pytania zwiedzających

Przy mikrofonie Dionizy SP6 IEQ

Zbyszek SO6 IQY ex KB9 IQY

Rozmowom nie było końca


W dniu 22 września 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy wraz z Zarządem Sudeckiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców zorganizowali otwarte spotkanie dla miłośników radia. Spotkanie to odbyło się  w siedzibie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy. Spotkanie poprowadził kolega Dionizy SP6IEQ w oparciu o przygotowana na ten cel krótka prezentacje multimedialną przy pomocy kolegów Franciszka SP6GTN, który wygłosił wykład na temat budowy anten oraz zaprezentował zbudowane na ten cel anteny oraz Romana SP6GZZ, Tadeusza SQ6JNM, Zbigniewa SO6IQY oraz Grzegorza SQ6OXH. Prezentacja anten oraz wykład dotyczący ich budowy wzbudziła duże zainteresowanie.

Sala już przygotowana do spotkania.

Przywitanie też gotowe.

Wystawa anten i wykład również gotowy.

Czas rozpocząć spotkanie i szkolenie. Pierwszy zaczyna Dionizy SP6IEQ.

Na drugi ogień idzie Franciszek SP6GTN z obszernym wykładem o antenach. 

Trochę szczegółów technicznych w prezentacji Franciszka.

Roman SP6GZZ podszkoli trochę z budowy radia.

Zadowolenie z wykładów jest.

Są też i gratulacje za prowadzoną działalność.

Opracował: Dionizy SP6IEQ


Realizując zadanie publiczne PO FIO 2012 pod nazwą „Chcemy nieść pomoc innym przy pomocy amatorskiego radia” w dniu 17 września 2012 r. ,członkowie Stowarzyszenia CRA zorganizowali spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Głównym tematem spotkania była komunikacja amatorska oraz jej funkcje szkoleniowe i społeczne. Zagadnienia te zrealizowano przy pomocy prezentacji multimedialnej, rozmowy z uczniami i pokazem sprzętu używanego przez amatorów. Zarówno młodzież  jak i obecni  nauczyciele wykazali duże zainteresowanie krótkofalarstwem i radiokomunikacją.

Oto kilka fotografii ze spotkania w Gimnazjum nr 4:

Pokaz sprzętu radioamatorskiego

Krzysztof SP6 RSP wygłasza prelekcję

Pani od informatyki jest zadowolona ze spotkania

Jedna z uczennic nagrodzona radiotelefonem typu PMR


W dniu 14 września 2012 r. członkowie Stowarzyszenia CRA w porozumieniu z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu zorganizowali ponowny pokaz pracy stacji klubowej SP6 PZG dla młodzieży szkolnej. Pokaz ten odbył się na terenie zabytkowej stacji wzmacniakowej sygnału telefonicznego w Świdnicy przy ul. Tołstoja 8 - 10. Organizatorami ze strony CRA byli koledzy : Franciszek SP6 GTN, Tadeusz SQ6 JNM, Zbigniew SO6 IQY, Mariusz SQ6 IYH. W tym celu zorganizowane zostało stanowisko do pracy stacji KF i UKF i zainstalowano anteny. Przybyłym grupom szkolnym organizatorzy pokazali szczegółowo jak pracują krótkofalowcy w terenie i wyjaśnili na czym polega krótkofalarstwo. Podczas rozmów z uczniami wyjaśniano też dokładnie jak można nieść pomoc innym przy pomocy amatorskiego radia.

Poniżej kilka zdjęć z tego pokazu:

Antena pionowa na pasma KF

Franciszek SP6 GTN odpowiada na pytania

Franciszek SP6 GTN rozdaje przygotowane foldery

Można nawet pokręcić gałką radiostacji

Prezes CRA Dionizy SP6 IEQ zadowolony z licznych pytań

Tadeusz SQ6 JNM w rozmowie z uczniami

Za chwilę będzie można przeprowadzić pierwszą w życiu łączność na UKF-ie


W dniu 13 września 2012 r. stacja klubowa SP6 PZG brała udział w krajowych zawodach krótkofalarskich „MP ARKI”. Operatorem stacji w tych zawodach był Stanisław SP6 JOE, który przeprowadził 101 QSO emisją CW i SSB.


W dniach 1-2 września 2012 r. stacja klubowa SP6 PZG brała udział w międzynarodowych zawodach krótkofalarskich „All Asian DX Contest”.  Operator stacji Artur SP6 OWY przeprowadził w tych zawodach 93 QSO emisją SSB.


W dniu 30 sierpnia 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy zorganizowali otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta na temat: "Radiokomunikacja amatorska a CB Radio". Spotkanie to odbyło się  w Klubie NOT "Baszta". Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną p.t. "Działalność radiokomunikacji amatorskiej ze szczególnym wskazaniem różnic pomiędzy CB Radio a radiokomunikacją amtorską" wygłosił Dionizy SP6 IEQ. Podczas spotkania zorganizowano również pokaz sprzętu radiowego niezbędnego do prowadzenia łączności i udzielono zainteresowanym szczegółowych odpowiedzi na pytania.

Załączone zdjęcia ilustrują przebieg spotkania:

Uczestnicy spotkania

Przygotowania do spotkania

Obraz z projektora multimedialnego

Prezentacja multimedialna

Urządzenia krótkofalarskie gotowe do pracy

Wystawa sprzętu radioamatorskiego 

 Opracował: Franciszek SP6GTN

 


W ramach realizacji zadania publicznego dofinansowywanego przez Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 w dniu 24 sierpnia 2012 r., członkowie Stowarzyszenia Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy i Klubu SP6 PZG przeprowadzili spotkanie z osobami niepełnosprawnymi ze Świdnickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. W ramach spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna „Radiokomunikacja amatorska - jej funkcje szkoleniowe i społeczne” ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania stacji amatorskich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Został również zaprezentowany sprzęt radiowy stanowiący wyposażenie amatorskiej stacji radiowej.  Podczas spotkania zebrani zadawali wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi oraz wyrazili chęć kontynuowania zapoznawania się z krótkofalarstwem podczas prac w klubie łączności.  

Prezentację i pokaz przygotowali oraz poprowadzili koledzy: Dionizy SP6IEQ, Franciszek SP6GTN, Kazik SP6CJK, Roman SP6GZZ, Tadeusz SQ6JNM, Artur SP6OWY, Tomasz SQ6KOL, Grzegorz SP6OXH oraz Zbigniew SO6IYQ.

Poniżej zdjęcia ze spotkania:

Fot. 1.Artur SP6OWY, Tadeusz SQ6JNM i Franciszek SP6GTN przygotowują stację radiową do uruchomienia.

Fot. 2.Tadeusz SQ6JNM i Franciszek SP6GTN przy gotowej już do pracy stacji

Fot. 3.Franek SP6GTN prowadzi rozmowy zapoznawcze

Fot. 4.Trochę formalności wstępnych

Fot. 5.Dionizy SP6IEQ prowadzi wykład

Fot. 6.Wykład

Fot. 7.Pełne zainteresowanie słuchaczy, to cieszy

Fot. 8.Wykład

Fot. 9.Kazik SP6CJK odpowiada na pytania

Fot. 10.A na koniec, bardzo ważna opinia Pani Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych o naszym wystąpieniu.

Opracował: Dionizy SP6IEQ 


Dnia 26 czerwca 2012r. w ramach realizacji zadań PO FIO krótkofalowcy z Klubu SP6 PZG, Franciszek SP6 GTN i Janek SQ6 OR  przeprowadzili spotkanie z młodzieżą Gimnazjum w Roztoce. Została uruchomiona radiostacja klubowa , na której przeprowadzono kilka łączności pokazowych oraz wygłoszona prelekcja wraz z prezentacją multimedialną  p.t.”Krótkofalarstwo jako hobby, zabawa, sport i ratunek „. Podczas spotkania zebrani zadawali wiele pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Poniższe zdjęcia ilustrują ważniejsze wydarzenia z tego spotkania.

Franek SP6GTN demonstruje działanie radiostacji

Janek SQ6OR prowadzi QSO

Może zostaną krótkofalowcami

Pierwszy kontakt z mikrofonem


W ramach realizacji PO FIO 2012 w zakresie zadania publicznego pod nazwą „Chcemy nieść pomoc innym przy pomocy amatorskiego radia” 22 czerwca 2012 r. w Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śl. członkowie Klubu SP6 PZG zorganizowali spotkanie z uczniami szkoły. W tym celu zostały wygłoszone dwie prelekcje połączone z prezentacjami multimedialnymi przez: Dionizego SP6 IEQ - prelekcja p.t. „Zakres działalności radiokomunikacji amatorskiej i jej funkcje szkoleniowe i społeczne” i przez Janka SQ6 OR p.t. „Zarys historii radia i ruchu radioamatorskiego”. Kolega Franciszek SP6 GTN zorganizował pokaz pracy stacji krótkofalowej. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. Poniżej kilka zdjęć z tego spotkani.

Dobrze słychać

Janek SQ6 OR odpowiada na pytania

Janek SQ6 OR prowadzi łączność

Kolekcja kart QSL wzbudza zainteresowanie

Pierwsza - odważna

Pierwsze kroki są bardzo trudne

Prezentacja Dionizego SP6 IEQ


Dnia 15 czerwca 2012 r. podczas „Otwartego Dnia” zabytkowej amplifikatorni  sygnału telefonicznego w Świdnicy przy ul. Tołstoja 8 - 10, krótkofalowcy z Klubu SP6 PZG zorganizowali pracę stacji klubowej. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Młodzież szkolna i mieszkańcy Świdnicy mieli okazję zwiedzić ten obiekt , a także zapoznać się na czym polega krótkofalarstwo i zobaczyć pracę stacji radioamatorskiej. Do tej akcji włączyli się Koledzy : Franciszek SP6 GTN, Janek SQ6 OR, Andrzej SP6 AUO, Józek SP6 RLL, Tadek SQ6 JNM, Grzesiek SQ6 OXH i Mariusz SQ6 IYH. To wydarzenie obrazują poniższe zdjęcia.

Przygotowania do pracy stacji

Anteny na pasma KF

Ciekawość i zainteresowanie przybyłych

Dorośli też zadają różne pytania

Grupa młodzieży szkolnej

Grupa wpisuje się na listę odwiedzających

Janek SQ6 OR

Józek SP6 RLL

Na pytania odpowiada Franciszek SP6 GTN

Operatorzy przy radiostacjach 


W dniu 2 czerwca 2012 r. z okazji finału akcji „Z książką na walizkach” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom i Strzegomskie Centrum Kultury , grupa krótkofalowców z Klubu SP6 PZG zorganizowała w Strzegomiu pokaz pracy stacji krótkofalowej. Uczestnicy akcji mieli okazję do zapoznania się na czym polega krótkofalarstwo i jak przeprowadza się łączności radiowe.  Operatorzy  podczas pokazu zwracali też uwagę  na przydatność amatorskiego radia w sytuacjach kryzysowych.  Pokaz przygotowali koledzy : Kazik - SP6 CJK, Adam - SP6 NXG, Bolesław - SP6 RLZ, Wiesiek - SQ6 LJV. Z tej okazji zostały wydrukowane karty QSL. / zdjęcie poniżej / 

Oto kilka zdjęć z tej imprezy:

uczestnicy akcji "Z książką na walizkach"

Kazik SP6 CJK, jeden z operatorów stacji klubowej

przygotowanie do pracy stacji klubowej SP6PZG

stanowisko operatorskie

Strzegom - wieża dziobowa z XIV w.

widok z góry na stanowisko operatorskie 


W krajowych zawodach WARD Contest zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca w dniu 18 kwietnia 2012 r. stacja klubowa SP6 PZG zajęła II miejsce wśród stacji klubowych w kategorii MO - CW. Operatorem stacji był Kol. Stanisław SP6 JOE. 

Poniżej zdjęcie dyplomu za zajęcie II miejsca

  


29 marca 2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świdnicy a Stowarzyszeniem Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy w sprawie zasad współdziałania i wykorzystania amatorskiej łączności radiowej na rzecz ochrony ludności powiatu świdnickiego. Z ramienia CRA porozumienie podpisali : Dionizy SP6 IEQ i Franciszek SP6 GTN.

Podczas zawodów SP DX Contest w dniach 7 - 8 kwietnia 2012 r. Kolega Stanisław SP6 JOE jako operator stacji klubowej SP6 PZG przeprowadził emisją CW w paśmie 3,5 MHz 95 QSO.


W dniach 3-4 września 2011 r. - start w zawodach  ALL  Azja Contest. Operatorzy stacji klubowej przeprowadzili ok. 150 QSO emisją CW i SSB.

W listopadzie 2011 r. Klub SP6 PZG otrzymał pomieszczenie na prowadzenie swojej działalności w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33.

We współzawodnictwie „Polskie Gminy Award” za rok 2011 w rocznej klasyfikacji generalnej Klub

SP6 PZG zajął II miejsce w Polsce w kategorii MO-CW. Na ten sukces pracowali Koledzy : Staszek SP6 JOE - start w 9 turach zawodów oraz Romek SP6 GZZ - start w 1 turze, Dionizy SP6 IEQ - start w 1 turze i Kazik SP6 CJK - start w 1 turze.

Na zdjęciu dyplom za zajęcie II miejsca.

1 lutego 2012 r. została uruchomiona strona internetowa Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej i Klubu SP6 PZG w Świdnicy http://cra.swidnica.pl/ 


16 czerwca 2010 r. Kol. Seweryn SP6 ALL przeprowadził na  stacji klubowej SP6 PZG pierwsze QSO emisją RTTY  ze stacją JY4CI w paśmie 14 MHz., a w  okresie od czerwca  do połowy października 2010 przeprowadził wiele innych QSO tą emisją na różnych pasmach KF ze 100 krajami świata.

W dniach 25 - 26 września 2010 r. SP6 ALL jako  operator  pracujący pod znakiem klubowym przeprowadził 107 QSO w zawodach RTTY.

27 stycznia 2011 r. Kol. Stanisław  SP6 JOE  startował pod znakiem klubowym w Zawodach Oświęcimskich emisją CW.

6 lutego 2011 r. Kol. Stanisław SP6 JOE startował pod znakiem klubowym w Zawodach Podkarpackich emisją SSB.

Podczas ferii zimowych w lutym 2011 r. operatorzy stacji klubowej SP6 PZG odbyli 3 spotkania z dziećmi z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy / 16 .02, 23.02,26.02 / Podczas tych spotkań członkowie klubu opowiadali dzieciom  o krótkofalarstwie jako hobby i zaprezentowali pracę stacji klubowej. Spotkanie w dniu 26 lutego miało miejsce na obiekcie OSiR w Świdnicy przy ul. Galla Anonima i było połączone z zawodami  balonów na ogrzane powietrze. Do akcji tej włączyli się między innymi Koledzy: Romek SP6 GZZ, Staszek JOE, Franciszek SP6 GTN, Dionizy SP6 IEQ, Grzegorz SQ6 OXH i Mariusz SQ6 IYH.

W dniach 2-3 kwietnia 2011 r. stacja klubowa brała udział w Zawodach SP DX Contest . W sumie operatorzy SP6 PZG przeprowadzili w tych zawodach 224 QSO z 66 krajami emisją CW i SSB.

Dnia 21 maja 2011 r. stacja klubowa pracowała pod znakiem SP6 PZG/6 z pałacu w Roztoce i wzięła udział w Zawodach Zamkowych. Wydarzenie to ilustrują załączone zdjęcia:

  


Z terenu zabytkowego obiektu telekomunikacyjnego - schronu stacji wzmacniakowej w Świdnicy w dniach: 16 kwietnia, 25 maja i 11 czerwca 2010 r. została uruchomiona  stacja klubowa SP6 PZG. Stacja pracowała pod specjalnym znakiem okolicznościowym 3Z0 SWS. W tej akcji wzięli udział koledzy: Andrzej - SP6  AUO, Dionizy - SP6 IEQ, Franciszek - SP6 GTN, Stanisław - SP6 JOE, Zbigniew - SP6 LTP, Artur - SP6 OWY, Tomasz - SQ6 JNF, Mariusz - SQ6 IYH, Tadeusz - SQ6 JNM.

Okolicznościowa karta QSL

Celem pracy stacji było propagowanie otwartych dni w zabytkowym obiekcie. Głównymi organizatorami  tej akcji była Fundacja Otwartego Muzeum Techniki  i Telekomunikacja Polska. Praca stacji wzbudziła duże zainteresowanie przybyłych gości, a przede wszystkim nauczycieli i młodzieży szkolnej, przybyłych na zwiedzanie obiektu schronu.

Świdnicka stacja wzmacniakowa została wybudowana w latach 1938 - 39 i stanowi niezwykle cenny zabytek techniki i budownictwa fortyfikacyjnego. Schron wykorzystywany był jako potężna amplifikatornia sygnału telefonicznego. Do dziś w doskonałym stanie zachowała się  między innymi centrala filtrowentylacyjna, z oryginalnymi filtrami z pełnym wyposażeniem, generator prądu wraz z silnikiem napędzającym z instalacją zasilającą w paliwo i inne urządzenia. Niektóre z urządzeń pokazują załączone poniżej zdjęcia. 

Generator prądu z silnikiem napędzającym

2 zdjęcia przedstawiają sprawny agregat prądotwórczy

Namiot stacji klubowej

  

Przygotowania do pracy stacji. Na zdjęciu od lewej: Tomek SQ6 JNF, Tadek SQ6 JNM, Artur SP6 OWY, Franciszek SP6 GTN, Mariusz SQ6 IYH.

  

Antena na wyższe pasma KF.

  

Operatorzy stacji klubowej 3Z0SWS. Na zdjęciu od lewej: Dionizy SP6 IEQ, Stanisław SP6 JOE, Artur SP6 OWY, Andrzej SP6 AUO, Franciszek SP6 GTN, Mariusz SQ6 IYH.

  

Operatorzy stacji klubowej 3Z0SWS. Na zdjęciu od lewej: Tomek SQ6 JNF, Franciszek SP6 GTN, Kazik SP6 CJK, Romek SP6 GZZ, Mariusz SQ6 IYH.


Praca stacji klubowej pod znakiem okolicznościowym SN10 GSW z Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu z okazji 10-lecia Szkoły w dniach 1-10 grudnia 2009 r.

Okolicznościowa karta QSL

  

Operatorzy stacji SN10GSW od lewej: Janek SQ6OR i Romek SP6GZZ

  

Prelekcje Janek SQ6OR w Gimnazjum nr. 1 w Strzegomiu

  

Janek SQ6OR opowiada o radiostacji krótkofalowej Kenwood TS-940

Podczas aktywności w 1 gimnazjum w Strzegomiu operatorzy stacji Klubowej SN10GSW przeprowadzili około 450 łączności emisją SSB i CW z korespondentami w Polsce, Europie i na Świecie.


Praca stacji klubowej pod znakiem SP6 PZG/6 z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. w dniach 10-12 lipca 2009 r. z okazji III Zjazdu Motocyklowego

  

Okolicznościowa karta QSL. 

  

Stacja klubowa zlokalizowana w wagonie kolejowym. Na zdjęciu od lewej: Henryk Orzechowski SQ6 IYW, Mariusz Mastalerz SQ6 IYH, Kazimierz Duch SP6 CJK.

   

Operator stacji Kazik SP6 CJK.

  

Anteny zawieszone na masztach oświetleniowych terenu Muzeum.

  

Uczestnicy III Zjazdu Motocyklowego, z tyłu widoczne zabytkowe parowozy.


Praca stacji klubowej pod znakiem SP6 PZG/6 z okazji II Rekonstrukcji Bitew Historycznych w Świdnicy w dniach 6-7 czerwca 2009 r.

Na zdjęciu stoją od lewej: Zbigniew Bakalarczyk SP6 LTP, Mirosław Domański SP6 LTN, Jan Okapiec SQ6 OR, Kazimierz Duch SP6 CJK, Franciszek Kaczmar SP6 GTN, Andrzej Kozak SP6 AUO, Grzegorz Walerowicz SQ6 OXH, Tadeusz Walerowicz SQ6 JNM.

  

Kazimierz Duch SP6 CJK, jeden z operatorów stacji klubowej.

Karty QSL wydrukowane z okazji pracy stacji klubowej SP6 PZG/6 podczas II Rekonstrukcji Bitew Historycznych

Grupa rekonstrukcyjna 

  

Operatorzy stacji klubowej, od lewej: Mirek SP6 LTN, Zbyszek SP6 LTP, Franciszek SP6 GTN, Andrzej SP6 AUO.


Klub Łączności Radiowej SP6 PZG w Świdnicy wznowił swoją działalność wiosną 2009 roku. UKE wydało Pozwolenie radiowe 14 maja 2009 r.